Oikeusturvavakuutus

Oikeusturva korvaa oikeudenkäyntikulut, joista asiakkaalle jää suoritettavaksi omavastuuosuus vakuutusyhtiön vakuutusehtojen mukaisesti. Asiamies laatii yleensä asiakkaan puolesta oikeusturvahakemuksen vakuutusyhtiölle. Usein oikeusturvavakuutus sisältyy kotivakuutukseen.

Oikeusapu

Oikeusapua saa henkilö, joka on siihen tulojen puolesta oikeutettu. Tulot määräytyvät nettotulojen mukaan, josta vähennetään asumiskustannukset, elatusmaksut, ulosottosuoritukset ym. näihin rinnastettavat menot. Myös samassa taloudessa asuvan puolison tulot sekä lasten määrä vaikuttavat oikeusavun saamiseen ja sen määrään.

Hintaesimerkkejä

Hintoihin lisätään viranomaismaksut. Kuluista laskutamme erikseen.